Archive

Archive for the ‘Minn Fr Mario Attard OFM Cap’ Category

A book to be read

March 26, 2017 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

During this present graced time of Lent a great spiritual classic that is being read, particularly throughout the Orthodox world, is The Ladder of Divine Ascent written by Saint John Climacus.

As Benedict XVI said this book “is a complete treatise of the spiritual life … that … takes place through 30 steps”. In step onethe author says: “The Christian is one who imitates Christ in thought, word and deed, as far as is possible for human beings, believing rightly and blamelessly in the Holy Trinity” (Step 1:4).

Why not sanctifying this special time of preparation for Easter by reading daily from The Ladder of Divine Ascent?

Ir-raġel li jħares ‘l isfel

March 25, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Ġieli ninzertah. Meta nkun qed inqaddes. Insomma, fejn f’dak il-jum jiftagħni r-Riħ Divin. U meta, bis-serqa, għajnejja tmur fuqu, arah li dritt jitfagħni nogħdos f’oċejan fond tar-riflessjoni. Għax tassew: kemm jolqotni! Ah xi tberika hija s-serqa t’għajnejja li taqlagħni mill-Maqdes tal-imqaddes biex terġa’ imbagħad titfagħni seba’ darbiet aktar ‘l isfel fit-triq tas-sliem. Għax kull darba li nħares lejh, anki jekk għal xrara waħda ta’ ħin, dejjem insibu jħares l’isfel. Read more…

Triq li twassal lejn destinazzjoni żgura

March 21, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Hekk iddeskrivieh ir-Randan Papa Franġisku fil-messaġġ li ħareġ għar-Randan ta’ din is-sena li daħal fis-seħħ minn nhar l-Erbgħa 1 ta’ Marzu u se jintemm nhar is-Sibt 15 t’April. Fil-messaġġ ta’ din is-sena, li għandu bħala titlu: Il-Kelma hi don. Il-persuna l-oħra hi don, Papa Franġisku jikteb hekk fl-ewwel sentenza tiegħu: “Ir-Randan hu bidu ġdid, triq li twassal lejn destinazzjoni żgura: l-Għid tal-Qawmien, ir-rebħa ta’ Kristu fuq il-mewt”. Read more…

Ir-raġel li jħares ‘l isfel

March 20, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Ġieli ninzertah. Meta nkun qed inqaddes. Insomma, fejn f’dak il-jum jiftagħni r-Riħ Divin. U meta, bis-serqa, għajnejja tmur fuqu, arah li dritt jitfagħni nogħdos f’oċejan fond tar-riflessjoni. Għax tassew: kemm jolqotni! Ah xi tberika hija s-serqa t’għajnejja li taqlagħni mill-Maqdes tal-imqaddes biex terġa’ imbagħad titfagħni seba’ darbiet aktar ‘l isfel fit-triq tas-sliem. Għax kull darba li nħares lejh, anki jekk għal xrara waħda ta’ ħin, dejjem insibu jħares l’isfel. Read more…

Diżażtru!

March 19, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Din il-kelma qed tintuża ħafna fil-vokabularju tagħna. Hija kelma li turi diżappunt. Jew forsi stmerrija wkoll. Għal xi ħaġa. Jew xi ħadd. It-Taljani, li huma biss pass ‘il bogħod minna, jħobbu jużaw il-frażi: È un disastro! “Dan diżażtru!”

Diżażtru! Kollox sew! Forsi it-tali ħaġa mhux tajba. Jew dak jew dik mhux tajbin. Inkella din il-ħaġa ma ħadmitx. Imma, u qabel kollox, qabel naqtgħu l-verdett, ejja niftakru li l-kelma “diżażtru” tnitten. U tnitten bil-bosta. Il-kelma “diżażtru” iġġib xi ħaġa li int u jien, anki jekk nagħmlu ta’ bir-ruħna li aħna cool minnha, inkella li sirna moderni iżżejjed, u l-affarijiet spiritwali saru tal-bużnaniet, aqta’ kemm twerwrina! L-aktar jekk induquha! Is-saħta! Il-kelma “diżażtru” iġġib swied il-qalb fuq min jismagħha jew jaqraha. U, jaf ukoll, iġġib l-istess sentimenti f’min jgħidha inkella f’min jiktibha wkoll. Read more…

Tfaddal biex tballatli!

March 18, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Hekk qalli darba raġel imbikki l-għaliex qalbu qasmuhielu bla ebda ħniena ta’ xejn. U min min? Ħeqq ara! Mhux minn ta’ ġewwa? “Hekk sew Patri! Ifaddal ħa jballatli!” Imbagħad, imnikket u rrabjat għal dak li ġralu, qalli: “Millum ‘il hemm ma nafdahx aktar!”

B’qasma ta’ qalb din l-attitudni misħuta isseħħ fil-ħajja ta’ kuljum. Apposta sejjaħtilha misħuta l-għaliex imxajtna. L-għeruq dijaboliċi tagħha qiegħdin fil-ktieb tal-Apokalissi li jgħid għax-xitan: “Għax twaddab ‘il barra dak li jixli ‘l ħutna, li lejl u nhar jixlihom quddiem Alla tagħna” (Apk 12:10). Ix-xitan dak xogħlu: jixlina ma’ Alla kontra tagħna stess. Jgħid dak li hu veru tafux. Imma jixli. U aktar ma jixli aktar ipinġi stampa maħmuġa tagħna quddiem il-Mulej. Jagħmel character assassination tagħna. Iżibbel id-dinjità tagħna. Read more…

Lent: an opportunity not to be missed!

March 17, 2017 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

Lent is a season of repentance, prayer and fasting. The season lasts for forty days beginning with Ash Wednesday and ending with Easter. This year’s Lent will be starting on March 1st and shall end on Saturday 15 April.

As The Catechism of the Catholic Church tells us, “by the solemn forty days of Lent the Church unites herself each year to themystery of Jesus in the desert” (no. 540). Thus, as Pope Francis rightly points out in the Lenten Message for this year, “Lent is a favorable season for deepening our spiritual life through the means of sanctification offered us by the Church: fasting, prayer and almsgiving. At the basis of everything is the word of God, which during this season we are invited to hear and ponder more deeply”. Read more…