Archive

Archive for the ‘Minn Fr Mario Attard OFM Cap’ Category

Il-ħajja sabiħa

February 24, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-ħajja sabiħa. Żgur li qed tiftakar fil-film komiku ta’ Roberto Begnigni! X’film dak hux! Meta, f’daqstant tbatija u ħruxija, ir-reġista seħħlu joħroġ karattru daqshekk divertenti!

Il-ħajja sabiħa. Mhux għal Benigni biss. Imma anki għalik u għalija. Tant hu hekk li, dan l-aħħar, il-Mulej tani l-grazzja li noħroġ dan il-ktieb. Li proprju jġib it-titlu tal-film ta’ Begnigni. Kollox sew! Il-ħajja hi sabiħa. Imma l-għaliex hi hekk? Bħalissa qed jiġi quddiem għajnejja qawl li, għalkemm ma jinstabx fil-Vanġeli, xorta waħda ġiet attribwit lil Ġesù. Almenu fiċ-ċirku tal-ewwel Insara. Mela f’dan l-agraphon jew aħjar qawl mhux miktub ta’ Ġesù, insibu hekk: “Erfgħu l-ġebla u issibuni; aqsmu fi tnejn biċċa injama u jien qiegħed hemm”. Read more…

In-Nanna Lien

February 23, 2017 1 comment

Patri Mario Attard OFM Cap

In-Nanna Lien! Hekk kont insejħilha lil mart iz-ziju tal-għażiż missieri li ħallietna nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Frar fl-età sabiħa ta’ 91 u sena.

In-Nanna Lien kienet waħda mill-aktar nies anzjani ta’ San Ġwann. Kif qal tajjeb iċ-ċelebrant li mexxa l-liturġija tal-Ewkaristija tal-funeral tagħha, illum li tissejjaħ qadim tfisser li tkun antikwat. Jew, biex ngħidha mod ieħor, minn ta’ wara l-muntanji. Madankollu, kif semma tajjeb iċ-ċelebrant, in-Nanna Lien kienet mara li dejjem kellha l-Kuruna f’idejha. Għalkemm kienet anzjana iżda baqgħet dejjem sempliċi. L-għaliex baqgħet titlob sal-aħħar mumenti ta’ ħajjitha! Iżżebbeġ il-Kuruna u titħaddet mal-Mulej! Read more…

Why falling in love with Thomas Aquinas?

February 22, 2017 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

On Saturday 28 January the Church celebrated the Feast of the Doctor communis, namely Saint Thomas Aquinas. Given that in her Cathecism Aquinas is cited 61 times, why are we not to fall in love with this eminent Dominican philosopher and theologian? Read more…

Hemm x’għandek?

February 21, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Ġieli nkun għaddej miexi. Min iwaqqafni minn hawn u min minn hemm. Ħafna iwaqqfuni l-għaliex jarawni fuq it-televiżjoni. Għalkemm ħbieb qatt ma nrexxieli s’issa nitla’ fuqu! L-għaliex naqsmu żgur bil-piż! Read more…

Is-seba’ dnubiet soċjali

February 20, 2017 1 comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Kulħadd jaqbel miegħi li l-konferenza li tana l-Kardinal Gianfranco Ravasi, nhar it-Tlieta 24 ta’ Jannar, fl-iskola tas-Sorijiet Agostinjani Teresa Spinelli, kienet benna u duwa. Il-mod ħafif u, fl-istess ħin, għalliem, kif Ravasi żewwaq id-diskors tiegħu, kien tabilħaqq tal-għaġeb. Jiena, li kelli l-grazzja li nkun preżenti għal dan id-diskors, laqqamtu florilegio. Jew aħjar bukkett fjuri mżewwaq ta’ ħsibijiet ġejjin minn għadd ta’ ħassieba kbar ta’ kull żmien. Read more…

X’kummentarju dak!

February 19, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Nhar is-Sibt, 20 ta’ Settembru, meta pajjiżna kien qiegħed jiċċelebra waħda mill-festi nazzjonali tiegħu, fil-Knisja arċipretali ta’ San Pawl fir-Rabat, sewwasew fis-sagħtejn u nofs ta’ wara nofsinnhar, kienet qiegħdha tiġi iċċelebrata l-ħajja sabiħa tal-mibki Twanni Buġeja. Read more…

Il-kunjata

February 18, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-kunjata! Omm ir-raġel. Omm il-mara. Li fuqha, tista’ tgħid f’kull ilsien taħt ix-xemx, hemm xi ċajta marbuta magħha. U, dak li jkun arah jidħakha. Forsi l-għaliex biha jkun irid iwassal xi messaġġ ukoll!

Kunjati hawn minn kull tip. Żgħar. Naqra ikbar. U kbar ukoll fiż-żmien. Iva, jeżiżtu kunjati mdaħħlin sewwa fiż-żmien. Uħud minnhom huma luċidi. U, fuq xejn, jaqbdulek parlata sħiħa. Jeżiżtu oħrajn li huma, kemxejn, mistħijin. U, msieken, is-skiet tagħhom jew jittieħed bi strambizza inkella b’tattika. Ġieli sibt min qalli fuq il-kunjata tiegħu u tagħha: “Dik għax ma tafhiex Patri!” (Mt 6:4). Diskors bħal dan nippreferi inħallih għall-Imħallef Suprem. Dak “li jara dak li hu fil-moħbi”. U għalhekk ħa jagħmel il-verdett aħħari Hu x’kull waħda! Read more…