Home > Ġenerali, Ħsieb għar-Randan 2016 > It-Tnax il-Jum tar-Randan

It-Tnax il-Jum tar-Randan


Nota – It-Tnejn, 22 ta’ Frar, ħabtet il-festa tal-Katedra ta’ San Pietru, b’qari propju (jiġifieri tal-festa u mhux tar-Randan).

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IT-TLIETA TAT-TIENI ĠIMGĦA

Mt 23,1-12 – Is 1,10.16-20

Fil-ħniena tiegħek bla tmiem, ħares, Mulej, il-Knisja tiegħek; u billi l-bniedem jiġġarraf mingħajrek, agħtih dejjem l-għajnuna tiegħek biex jitbiegħed minn kull deni u jfittex is-salvazzjoni.

[Skond it-tradizzjoni tar-Randan fil-belt eterna l-komunita’ Rumana bħallum tiltaqa’ fil-knisja ta’ Santa Balbina all’Aventino, knisja mibnija fejn qabel kien hemm villa tas-seklu 4 ta’ familja importanti u li parti minnha għadha tidher fil-knisja sallum. Nagħmlu tagħna t-talba tallum. ]

Hija talba, din tallum, li l-Knisja terfa’ lejn Alla li hu ta’ ħniena infinita: biex iħares lejna l-bnedmin li aħna tant dgħajfin, biex jagħdirna sewwasew għax mingħajru niġġarfu, biex jagħtina l-għajnuna ħalli nagħarfu nitbiegħdu mid-deni u biex iħeġġiġna nfittxu dak li hu l-aktar importanti, jiġifieri s-salvazzjoni.

Din it-talba tfakkarna f’żewġ veritajiet. L-ewwel waħda hi li Alla jrid is-salvazzjoni tagħna u għalhekk joffrihielna. It-tieni verita’ hi li sabiex niksbuha aħna rridu nagħmlu l-parti tagħna billi nistinkaw għaliha. U jekk nistinkaw għaliha, mhux se jħallina weħidna u jagħtina l-għajnuna biex niksbuha.

Għalhekk għandna bżonn il-grazzja ta’ l-umilta’ li tgħallimna li mingħajr Alla niġġarrfu, il-grazzja tal-fedelta’ biex ma nkunux nies tal-kliem biss u l-grazzja tar-realiżmu biex ma nippretendux li aħna xi ħaġa meta m’aħna xejn.

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: