BEJN TERĠA’ LURA U TMUR LEJN L-ORIĠNI

November 25, 2015 Leave a comment

Fr Paul Fenech – Viċi President tal-OISĊPE

L-istorja qatt ma terġa’ lura, u jkun bla sens li wieħed jimmaġina kif il-Knisja tista’ qatt terġa’ lura lejn żminijiet tal-passat.  Dak li tfittex li tagħmel il-Knisja minn żmien għall-ieħor huwa dak li tmur lura lejn l-oriġini tagħha, li teġġedded skont l-Ispirtu ta’ Kristu. Read more…

Categories: Ġenerali

Il-Papa dwar il-Ġublew tal-Ħniena

November 24, 2015 Leave a comment

Categories: Ġenerali

Għall-gwerra!

November 24, 2015 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Mà x’biża! Mela ġejja l-gwerra Patri? U dan kif inqalgħet gwerra u aħna ma nafux? Int, bħali, ilek tgħixha l-gwerra mill-mument li ħriġt minn ġuf ommok. Ħa ngħidlek sieħbi kemm hu veru li qed ngħidlek.

Ġieli ġralek li tkun trid tagħmel is-sewwa b’saħħa u mbagħad tħossok imdawwar b’qawwa li kważi iġġennek biex tagħmel eżatt il-kontra tat-tajjeb li tkun tassew tixtieq? Ġieli ġralek li aktar ma tkun trid titbiegħed mit-tentazzjoni aktar issibha tiġri warajk? Issa din m’hijiex gwerra? Read more…

Meta jiġi r-riħ tagħha

November 24, 2015 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Ir-riħ! Jaffettwa lil kulħadd. Meta jkun riħ fuq ħa nsafru u nkantaw. Ħa nitbissmu imqar lill-ġebel! U niċċajtaw b’kollox. Imma meta nkun bir-riħ isfel aħjar tiskartani. Għax nidħol fit-tridijiet! Fin-novena! U fil-kwindiċina! Read more…

Ħobż għal snieni! U għal snienek!

November 24, 2015 Leave a comment

 

Patri Mario Attard OFM Cap

Novembru, ix-xahar mhux sempliċiment tal-mejtin. Imma, u fuq kollox, tal-ħajjin. Jiġifieri ta’ dawk li marru qabilna. Ta’ dawk li qiegħdin fis-sema. Ta’ dawk li qiegħdin igawdu lil Alla. Tal-qaddisin! Read more…

Paris Attacks: An Open Letter from a Young Catholic

November 23, 2015 2 comments

“I hope, dear terrorist, that these words will reach you …”

“I asked the Lord, with the help of all my faith, to come to my aid, to come and help us forgive you.”

I’m 18 and I’m Catholic. Today, like every Monday, as I left class, I went to have a cup of coffee on the patio of a café. Nothing amazing really. The coffee didn’t taste different from last week, the waitress’s smile was no different and the regulars were sitting at the same tables. Like every Monday I took yesterday’s newspaper out of my bag almost mechanically and skimmed the headlines. Read more…

Categories: Ġenerali

L-ittra tal-Papa Franġisku ..

November 21, 2015 1 comment