E Spark ta’ Awwissu 2015

August 4, 2015 Leave a comment
Categories: Riċensjoni

IL-MESSAĠĠ TAL-PAPA FRANĠISKU GĦAT-30 JUM DINJI TAŻ-ŻGĦAŻAGĦ (1)

August 2, 2015 Leave a comment

Miġjub mit-Taljan għall-Malti minn Francesco Pio Attard

Il-Ħadd li għadda, waqt it-talba tal-Angelus fi Pjazza San Pietru, b’ġest simboliku, il-Papa Franġisku nkiteb billi kklikkja fuq tablet għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2016 li se jsir fi Krakovja, fil-Polonja. Hu stieden liż-żgħażagħ kollha biex jieħdu sehem f’din l-attività li se tibda eżatt bħall-Ħadd li għadda sena f’art twelid il-qaddis Ġwanni Pawlu II. Dan il-Jum Dinji se jkun iċċelebrat fis-Sena tal-Ħniena u se jkun f’ċertu sens Ġublew taż-Żgħażagħ imsejħa biex jirriflettu dwar it-tema: Ħenjin dawk li jħennu għax huma jsibu l-ħniena. Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa

Il-Qorti Suprema tal-Pakistan issospendiet il-kundanna tal-mewt ta’ Asia Bibi

August 2, 2015 Leave a comment

Fit-22 ta’ Lulju, il-Qorti Suprema tal-Pakistan f’Lahore, iddeċidiet li tissospendi l-kundanna tal-mewt u terġa’ teżamina mill-ġdid il-każ ta’ Asia Bibi. Din il-mara Pakistana Kattolika ilha aktar minn elfejn jum fil-ħabs bis-sentenza tal-mewt imdendla fuq rasha fuq akkuża ta’ blasfemija. Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa

Għaliex aħna qed infittxuh?

August 2, 2015 Leave a comment

It-18-il Ħadd ta’ matul is-sena (Ġw 6, 24-35)

Minn Fr Kevin Schembri

Darba waħda anzjan qalli: Father, fid-dinja ma jiswiex x’tagħmel imma għalfejn tagħmlu!  Illum fil-Vanġelu nsibu l-istess ħaġa. Meta d-dixxipli telgħu fuq id-dgħajjes u marru n-naħa l-oħra biex ikunu ħdejn Ġesù, Hu ħares iktar fil-bogħod u staqsa għalfejn kienu qed ifittxuh. Qalilhom: “Intom qed tfittxuni mhux għax rajtu sinjali imma għax kiltu mill-ħobż u xbajtu”. F’kelma oħra: qed tiġru warajh mhux għax temmnu fija u għażiltu lili imma għax miegħi intom komdi… Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa

L-età tal-kunsens sesswali

August 2, 2015 Leave a comment

Minn Dun Joseph Mizzi

Is-sess u s-sesswalità umana huma realtà sabiħa u pożittiva maħluqa minn Alla. Alla ħalaqna raġel u mara fuq xbieha tiegħu.  Il-bniedem mhuwiex biss drive/istint/hormones li jaqsam mad-dinja animalia iżda għandu vokazzjoni ogħla. Hu maħluq biex ikun għotja, cioè don/rigal/offerta għall-ieħor. Din hi l-vera tifsira tal-imħabba: the gift of oneself. Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa

M’għalqux qalbhom għall-batuti

August 2, 2015 Leave a comment

Appostolat

Kitba ta’ Patri Paul Deguara S.J. – pdegsj@gmail.com 

Intenzjoni Universali

Matul Awwissu l-Papa jistedinna nitolbu biex il-voluntiera jagħtu lilhom infushom b’qalb miftuħa għas-servizz ta’ min hu fil-bżonn.  Fid-dinja hawn madwar 140 miljun voluntier li dawru ħarsithom u qalbhom lejn min hu fil-bżonn. Il-Papa Franġisku ltaqa’ ma’ wħud li jservu lir-refuġjati fiċ-ċentru tal-Ġiżwiti, Ruma, u jixtieqna nitolbu għall-voluntiera ta’ kull assoċjazzjoni, ta’ kull stat u età, li huma dedikati għal nies bi bżonnijiet speċjali, xjuħ, tfal bla familji, żgħażagħ maħkuma bil-vizzji. Oħrajn joffru ruħhom f’ħidma fejn hemm diżastri naturali u f’kampaniji ta’ karità. Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa

Il-vaganzi: a good detox opportunity

August 2, 2015 Leave a comment

Meta f’kull Quddiesa titolbu għall-Papa, għall-Isqof tagħkom u għall-ministri kollha tal-Mulej, itolbu li nagħmlu d-dover tagħna.    Mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

Naqsam magħkom żewġ ħsibijiet ispirati mill-Vanġelu skont San Mark (kapitlu 6). Erba’ versi li jirrakuntaw ir-ritorn tal-appostli minn missjoni li għaliha bagħthom Ġesù.  Iż-żewġ mumenti jagħtuna ħjiel fuq kif jaħseb Ġesù u jiftħu tieqa fuq il-qalb tiegħu. Meta ngħidu l-Qalb ta’ Ġesù nirreferu mhux biss il-muskolu li jippompja d-demm imma għall-personalità ta’ Ġesù, il-karattru tiegħu, il-mod kif jaħseb. Din hi l-Qalb ta’ Ġesù. Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa