A book to be read

March 26, 2017 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

During this present graced time of Lent a great spiritual classic that is being read, particularly throughout the Orthodox world, is The Ladder of Divine Ascent written by Saint John Climacus.

As Benedict XVI said this book “is a complete treatise of the spiritual life … that … takes place through 30 steps”. In step onethe author says: “The Christian is one who imitates Christ in thought, word and deed, as far as is possible for human beings, believing rightly and blamelessly in the Holy Trinity” (Step 1:4).

Why not sanctifying this special time of preparation for Easter by reading daily from The Ladder of Divine Ascent?

Il-Ħadd 26 ta’ Marzu : ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

March 26, 2017 Leave a comment

“Il-Muej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni,
F’mergħat kollhom ħdura jqegħedni,
Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni;
Hu jrejjaqni”.
Salm 23

Ir-raġel li jħares ‘l isfel

March 25, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Ġieli ninzertah. Meta nkun qed inqaddes. Insomma, fejn f’dak il-jum jiftagħni r-Riħ Divin. U meta, bis-serqa, għajnejja tmur fuqu, arah li dritt jitfagħni nogħdos f’oċejan fond tar-riflessjoni. Għax tassew: kemm jolqotni! Ah xi tberika hija s-serqa t’għajnejja li taqlagħni mill-Maqdes tal-imqaddes biex terġa’ imbagħad titfagħni seba’ darbiet aktar ‘l isfel fit-triq tas-sliem. Għax kull darba li nħares lejh, anki jekk għal xrara waħda ta’ ħin, dejjem insibu jħares l’isfel. Read more…

Is-Sibt 25 ta’ Marzu:

March 25, 2017 Leave a comment

“Il-ministru li għandu mmorru nqerru huwa d-delegat ta’ Kristu, li hu l-imħallef tal-ħajjin u tal-mejtin”.

San Tumas d’Aquino

Dari, missirijietna meta kienu jmorru jqerru kienu jibdew hekk: ‘Ġejt għandek u għand Alla għax inti minflok Alla!’

Il-Ġimgħa 24 ta’ Marzu:

March 24, 2017 Leave a comment

“l-ubbidjenza lejn il-konfessur hija l-aktar offerta li tingħoġob li aħna nistgħu nagħmlu lil Alla,
u l-aktar triq żgura li nkunu qed nagħmlu r-rieda ta’ Alla.”

San Alfons de Liguori

Dan il-parir ġej minn dan id-Duttur tal-Knisja li għallem fuq il-hlewwa li konfessur ghandu juri fil-konfessinarju, fi żmien meta l-Ġanseniżmu kien jgħallem li fil-Qrar, il-konfessur għandu jkun iebes mal-penitent.

The Augustinians (OSA) – Ch 29.14

March 24, 2017 Leave a comment

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 06

by Fr John Caruana

The Augustinian Province in Brazil was established in 1962. It was the year of the Ecumenical Vatican Council II when the bishop of the State of Mato Grosso. Campo Grande, met a Maltese Augustinian priest, Fr Fulgensius Galea OSA in Rome. They discussed the possibility of the Maltese Augustinian Province opening a mission in his diocese. Fr Fulgensius welcomed the invitation and presented this proposal to the Provincial Fr Ugolin Gatt. Together with Fr Paul Spiteri he proceeded to Mato Grosso which lies some 2500 kilometres away from Sao Paulo in the heart of Brazil, to discuss the project with Mgr Anthony Barbosa SDB. The decision to join the mission was taken. Read more…

Il-Ħamis 23 ta’ Marzu:

March 23, 2017 Leave a comment

“Il-palma tal-glorja hija riservata għal min jippersevera sa l-aħħar. Alla jgħinna u jinkurunana bir-rebħa eterna.”

San Padre Piju tal-Pjagi

Kemm hija konsolanti t-tama li ma tqarraqx bina. It-tama tagħna hija li wara din il-ġirja tal-ħajja, naraw lil Alla wiċċ imb’wiċċ.