One day at a time

October 25, 2016 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

In these days I had the joy of coming across a popular country and western-style Christian song, composed by Marijohn Wilkin and Kris Kristofferson, One Day at a Time. This great song which has been recorded by over 200 artists, has made it to thetop charts in various places.

I wonder why? But, before answering this appropriate question, I am curious of digging a bit deeper into its inspiring lyrics. Read more…

It-terrimot

October 21, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Mà x’biża! It-terremot! Il-bini nieżel! U bini li, suppost kien sod u jiflaħ għat-terremoti, spiċċa sar ħerba waħda! Mhux ta’ b’xejn li l-magħrufa skola ta’ Amatrice tlaqqmet mill-ġurnalisti u minn għadd ta’ Taljani bħala La scuola della vergona! L-iskola tal-misħtija.

Huma x’inhuma l-każi, huma x’inhuma d-dettalji tal-istorja, l-esperjenza tat-terremot hija tabilħaqq kerha! Nhar l-24 t’Awwissu d-dinja ixxukkjat ruħha. Terrimot qawwi laqat lil Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto u Norcia, jiġifieri fiċ-Ċentru tal-Italja. Il-ħin kien wieħed skabbruż għall-aħħar. Eżattament fit-3.36 ta’ filgħodu. Normalment huwa l-ħin fejn ħafna nies ikunu fl-isbaħ nagħsa, jistrieħu mill-għejja tal-ġurnata. Read more…

Curing a scourging malaise

October 20, 2016 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap
Contemporary society is tragically scourged by loneliness. The North American actress and singer, Anne Jacqueline Hathaway, had the courage to confess: “Loneliness is my least favorite thing about life. The thing that I’m most worried about is just being alone without anybody to care for or someone who will care for me”. Read more…

Ritratt bla kliem

October 19, 2016 1 comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan ir-ritratt il-midja internazzjonali nistgħu ngħidu li xorbietu! Dan ir-ritratt li terraq mal-erabat irjieħ tad-dinja u li jirrappreżenta tifel miġrugħ fl-abbulanza tista’ tgħid li ħasad lil kulħadd. Ilkoll nafu minn liema pajjiż ġej. Anki l-belt li fiha ittieħed nafuha. Is-Sirja! Aleppo!

Il-gwerra fis-Sirja m’hemmx li tieqaf. Min jista’ jibqa’ kwiet f’qalbu u fil-kuxjenza tiegħu meta jaf li, f’dan il-pajjiż mhux daqshekk imbiegħed minn tagħna, ilu għaddej dan il-banju tad-demm ta’ nies ċivili għal dawn l-aħħar erba’ snin? X’sar minnhom il-mijiet ta’ eluf li mietu? U, fuq kollox, x’qed isir tabilħaqq minnhom l-eluf kbar ta’ nies li kellhom iħallu djarhom biex ikomplu ħajjithom f’pajjiżi oħra? Ilkoll naraw it-televiżjoni. Nafu tabilħaqq x’inhu jiġri! Kif tista’ l-qalb umana ma tħossx? Kif tista’ l-qalb tal-bniedem ma tintmessx? Read more…

Dawk li jfittxuk b’qalb safja

October 18, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-ħajja bl-istaġuni tagħha. Imma, fost ħafna ħallel u maltempati, jasal dak il-perjodu fejn ix-xemx ħanina, f’nofs il-jum sbejjaħ, tibda’ tiddi u ħajja ttina!

F’wieħed minn dawn il-mumenti daqshekk sbieħ u mbierka tfaċċat għalija wkoll din ix-xemx. Li, mal-għannej, ngħidilha minn qalbi: “Xemx wisq sabiħa! Lilek inħobb! Ġawhra ta’ qalbi. Lilek irrid!”

U din ix-xemx, li m’hijiex sempliċiment nostalġija mbegħda daqskemm ħajja mistoħbija wara l-kantuniera, reġgħet feġġgħet għalija. U feġġgħet fl-aktar talba li tant inħobb nitlob ta’ kuljum. Bħala Patri sempliċi. Imma li, fl-idejn sempliċi u moħbija tiegħu, jiġi fuqhom is- Sultan tas-Slaten, is-Sid tas-Sidien. Qed nirreferi għall-quddiesa mqaddsa. Read more…

Pass ieħor storiku fil-mixja Ekumenika

October 10, 2016 Leave a comment

Publikat fid-DAWL FRANGISKAN, Ottubru 2016
Minn Patri Silvestru Bonavia OFM cap

fr1-luterani
Waqt żjara li l-Papa Franġisku kien għamel fi knisja luterana f’Ruma fil-15 ta’ Novembru 2015 huwa kien ta kalċi bħala rigal lil-Luterani.

Ix-xahar ta’ Ottubru 2016 ser jimmarka jum ieħor storiku kbir fil-ħidma ekumenika tal-Knisja Kattolika mal-knejjes u komunitajiet insara l-oħra. Għall-ewwel darba, Papa Franġisku ser jieħu sehem f’ċelebrazzjoni fil-bidu tas-sena tifkira tal-500 sena mill-bidu tar-Riforma Luterana fis-seklu sittax. Iċ-ċelebrazzjoni ser issir flimkien bejn il-Knisja Kattolika u l-Federazzjoni Internazzjonali Luterana (FIL), b’kumitat organiżżattiv wieħed, fl-aħħar jum ta’ dan ix-xahar. Din ser tkun l-ewwel darba li din it-tifkira ser issir flimkien u wisq aktar li l-Papa nnifsu ser jieħu sehem. Il-31 ta’ Ottubru huwa l-anniversarju eżatt meta Martinu Luteru dendel il-95 teżi tiegħu, jiġifieri stqarrijiet, li kienu qed iħabbtuh f’moħħu u f’qalbu u f’ruħu dwar l-Iskrittura u l-Knisja u l-istrutturi tagħha. Read more…

Onfoħ!

October 5, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Pajjiżna sar multi-kulturali. Dan ifisser li kull kultura iġġib magħha r-reliġjon u d-drawwiet tagħha. F’artna, bħal f’pajjiżi ferm akbar minna, qiegħdin inħossu wkoll il-bżonn li niltaqgħu bejnietna. Niddiskutu. Ħa narrikkixxu ruħna. Ħa naraw lil oħrajn bħala rigal u qatt bħala theddida. Kif nittammaw u naħdmu li huma jaraw lilna.

Persuna Musulmana qaltli xi ħaġa li qatt ma kont ħsibt dwarha qabel. Qaltli li fil-Koran hemm miktub li Alla nefaħ fuq il-ġuf ta’ Marija u din nisslet lil Ġesù. Meta ħsibt fuqha rajt x’ tifsira kbira hi din. Aktar u aktar meta ġejja minn reliġjon li tiċħad, b’mod miftuħ, li Ġesù huwa Alla. Read more…