It-Tnejn  27  ta’ Frar : San Gabriel tal-Addolorata

February 27, 2017 Leave a comment

Mill-Kitba ta’ dan il-qaddis:

“Padre, għidli jekk f’qalbi hemmx xi ħaġa li ma togħġobx lil Alla, biex inqaċċatha ’l barra.” – lid-direttur spiritwali tiegħu Padre Norberto.

“Il-fedeltà fil-ħwejjeġ żgħar għandha tkun ir-regola bażika biex tikseb il-qdusija.”

“Il-perfezzjoni tagħna ma tikkonsistix filli nagħmlu ħwejjeġ kbar imma li nagħmlu dawk ordinarji b’mod tajjeb.”

“Ħajti hija għaxqa kontinwa; dak li esperjenzajt f’dawn il-ħitan qaddisa kważi ma tistax tfissru; l-24 siegħa tal-ġurnata għalija qishom 24 waqtiet qosra; verament ħajti hija mimlija għaxqa.”

“Bid-dnub, O Ġesù, jien tajtek il-mewt, imma ma naqtax qalbi mill-maħfra tiegħek. Dawk il-flaġelli issejħuli, dawk dirgħajk miftuħin jistednuni, dik qalbek midruba toffrili kenn sigur.”

Il-Ħadd 26 Frar: It-8 Ħadd ta’ Matul is-Sena A

February 26, 2017 Leave a comment

“Ħadd ma jista’ jaqdi żewġ sidien; għax jew ikun jobgħod lil wieħed u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor.

Ma tistghux taqdu lil Alla u lill-flus. 

Il-mixi wara Ġesù jitlob deċizjoni. Jew qadi totali jew xejn. Il-qalb ma tistax tkun maqsuma. Alla jrid ikun l-ogħla valur. Għalih wieħed irid ikun lest li jċedi kollox. M’hemmx wisa’ għall-kompromessi u medjokrità.

Fr Raymond Portelli – The Priest-Doctor

February 25, 2017 Leave a comment

Abstracts from THE MALTESE MISSIONARY EXPERIENCE – 02

by Fr John Caruna

Fr Raymond Portelli of Nadur Gozo has now been serving deep in the Peruvian Amazon for the last fifteen years or so in the town of Iquitos, a two hour flight away from Lima. On finishing philosophy in Gozo, he decided to spend his sabbatical year in Peru on the advice of Fr Arthur Vella S.J. who at that time was the spiritual director at the Seminary of Gozo. Read more…

Is-Sibt  25  ta’ Frar : Il-Beata Adeodata Pisani

February 25, 2017 Leave a comment

“It-Tqarbin Imqaddes huwa l-iqsar u l-aktar triq żgura għall-ġenna.”   San Piju X

Kien dan il-Papa qaddis, li fl-1910 tana l-opportunità li nistgħu nirċievu t-Tqarbin Imqaddes ta’ seba’ snin. Dari kienu wara l-età ta’ 12 jew 14 li wieħed kien jista’ jitqarben. Qegħdin napprofettaw ruħna minn din il-konċessjoni li tana dan il-Papa tal-Ewkaristija? Ejjew inkunu nies verament Ewkaristiċi. Nitolbu li ninbidlu f’dak li nirċievu fl-Ewkaristija Mqaddsa.

Il-ħajja sabiħa

February 24, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-ħajja sabiħa. Żgur li qed tiftakar fil-film komiku ta’ Roberto Begnigni! X’film dak hux! Meta, f’daqstant tbatija u ħruxija, ir-reġista seħħlu joħroġ karattru daqshekk divertenti!

Il-ħajja sabiħa. Mhux għal Benigni biss. Imma anki għalik u għalija. Tant hu hekk li, dan l-aħħar, il-Mulej tani l-grazzja li noħroġ dan il-ktieb. Li proprju jġib it-titlu tal-film ta’ Begnigni. Kollox sew! Il-ħajja hi sabiħa. Imma l-għaliex hi hekk? Bħalissa qed jiġi quddiem għajnejja qawl li, għalkemm ma jinstabx fil-Vanġeli, xorta waħda ġiet attribwit lil Ġesù. Almenu fiċ-ċirku tal-ewwel Insara. Mela f’dan l-agraphon jew aħjar qawl mhux miktub ta’ Ġesù, insibu hekk: “Erfgħu l-ġebla u issibuni; aqsmu fi tnejn biċċa injama u jien qiegħed hemm”. Read more…

Il-Ġimgħa  24  ta’ Frar : San Serġju

February 24, 2017 Leave a comment

“Sew jekk naqilgħu dak li nitolbu, u sew le, ħalli nkomplu nitolbu bil-pereseveranza. Għax li ma naqtgħux ix-xewqat ta’ qalbna, la Alla jkun irid hekk, mhuwiex agħar milli naqilgħuhom; għax ma nafux daqsu x’inhu l-aħjar għalina.”   San Ġwann Kriżostmu.

Categories: Ġenerali

In-Nanna Lien

February 23, 2017 1 comment

Patri Mario Attard OFM Cap

In-Nanna Lien! Hekk kont insejħilha lil mart iz-ziju tal-għażiż missieri li ħallietna nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Frar fl-età sabiħa ta’ 91 u sena.

In-Nanna Lien kienet waħda mill-aktar nies anzjani ta’ San Ġwann. Kif qal tajjeb iċ-ċelebrant li mexxa l-liturġija tal-Ewkaristija tal-funeral tagħha, illum li tissejjaħ qadim tfisser li tkun antikwat. Jew, biex ngħidha mod ieħor, minn ta’ wara l-muntanji. Madankollu, kif semma tajjeb iċ-ċelebrant, in-Nanna Lien kienet mara li dejjem kellha l-Kuruna f’idejha. Għalkemm kienet anzjana iżda baqgħet dejjem sempliċi. L-għaliex baqgħet titlob sal-aħħar mumenti ta’ ħajjitha! Iżżebbeġ il-Kuruna u titħaddet mal-Mulej! Read more…