Il-Knisja qed tismagħhom liż-Żgħażagħ?

May 1, 2016 4 comments

Il-missjoni tal-Knisja hija li twassal il-Kelma.  Imma bħal donnu llum jeħtieg li nkunu lesti nisemgħu wkoll, anzi forsi li qabel ngħidu tagħna jeħtieġ inħallu lill-poplu jgħidilna tiegħu, u din tgħodd b’mod speċjali maż-żgħażagħ.  Dan il-filmat qasir jista’ joffrilna sfida biex nirriflettu dwar realtà li spiss narawha fil-parroċċi u l-għaqdiet tagħna.

Għid tiegħek inti wkoll.  Nixtiequ nisemgħu minn għandek kif taħsibħa. F’din il-paġna stess tista’ tħallilna l-kummenti tiegħek.  Napprezzawhom …

Categories: Ġenerali

Ngħanni lill-Mulej għall-ġid li għamilli!

Patri Mario Attard OFM Cap 

Dan l-aħħar rajt kitba fuqu li tgħidx kemm ħadt gost naqraha! L-għaliex jixraqlu! U jixraqlu li nsemmuh b’ismu. Mhux biss biex jieħu unur nazzjonali, għalkemm l-unuri qatt m’għamlu bih. Imma għall-ġid li l-Mulej qed jagħmel lill-poplu Malti.

Qiegħed nirreferi għall-ħabib kbir tiegħi Ġorġ Aġius. L-għannej tal-Mulej. L-għannej dejjem żgħażugħ. Minkejja d-90 sena li l-Mulej għoġbu jżejnu bihom. Kemm ili naħdem fl-Isptarijiet ta’ San Luqa u issa f’dak ta’ Mater Dei dejjem hekk nafu. Jiġi filgħodu. Għall-quddiesa tas-6.30 am. L-għaliex Ġorġ jibda’ l-ġurnata tiegħu bil-quddiesa, l-aqwa talba. Read more…

Frażi mfewħa

April 30, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

 Il-fwieħa! Hijiex riħa ta’ ġiżimin jew ward. Jew ma nafx ta’ kemm il-kwalità. Illum hawn l-għażla. Kulma trid huma l-boqxiex ħa jkollok x’tonfoq.

L-għaliex ir-riħa tfuħ m’hawnx aħjar minnha. Hija itellgħalek il-moral ‘il fuq. Iġġagħlek taħseb pożittiv u pożittiva. Saħansitra tgħinek tara l-ħajja b’lenti differenti. L-għaliex ir-riħa dejjem tibqa’ ir-riħa. Iġġiblek tbissima fuq fommok. Tgħinek tħossok seren u serena. Read more…

A hope hub

April 29, 2016 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

Modern technology has its positive and healing side. Thanks to it people are connected with one another. They can share their hopes and their joys.

In his message to the World Congress for Catholic TV which took place in Madrid in 2006 Pope Benedict XVI emphasized that the Church must not be afraid to use technology to spread the good news. Speaking within thecontext of the Church’s celebration of the Year for Priests in 2010 Benedict XVI reiterated the importance that we priests be present in the digital communications area so as to carry out our ministry to and for the Word of God. He conveyed his reflections through his message for the 44th World Communications Day which had as its title The Priest and Pastoral Ministry in a Digital World: New Media at the Service of the Word. Read more…

Graduation Ceremony of the Augustinian Institute Pieta’

April 22, 2016 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap 

On Friday 1st April 2016 fifty participants for courses of academic year 2015-2016 at the Augustinian Institutewere awarded a certificate of attendance. The Eucharist was celebrated by Pierre Desira OSA, Associate Director of the Institute, together with Revd Dr Mark Sultana, Director of the Pastoral Formation Institute ofthe Archdiocese of Malta. The Poor Clares’ Community provided the choir singing for the Eucharistic Celebration. Read more…

Bih se ngħaddi għan-naħa l-oħra!

April 21, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap 

Bagħtuhieli bħala attachment. Għoġbittni. L-għaliex sempliċi. Mimlija illustrazzjonijiet sbieħ. Bi kliem tassew li jġagħlek taħseb. U, fuq kollox, mimlija b’għerf il-ħajja!

L-istorja hija dwar wieħed li kellu salib. U x’Salib kien qiegħed iġorr fuq spallejh! Mhux kulħadd għandu wieħed x’kull waħda! Imma ħej dan is-salib beda jgħejjieh. Aktar ma beda jerfgħu aktar ħammarlu spallejh. U beda jisloħomlu ukoll. “Ajma! Ma niflaħx inġorru!” beda jwaħwaħ ir-raġel bl-uġiegħ. Read more…

Ismagħni naqra!

April 20, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap 

Toħroġilna bla ma rridu. L-aktar meta nkunu qegħdin nippruvaw infehmu xi ħaġa lil dawk ta’ madwarna. Imma, u min jaf għal liema raġuni, dak jew dik li tkun ma jkunux jistgħu jifhmuna. U t-tempra titla’! Sakemm tisplodi! “Ismagħni naqra!”

Imma xi tfisser eżatt li tisma’? Kemm hu mportanti li tisma’? U l-għaliex mingħajr is-smiegħ ma nistgħux ngħixu ħajja kompletament umana? Ħajja fejn id-dinjità tagħha bis-smiegħ tkun merfugħa ‘l fuq? Kif tant, wara kollox, jixirqilha? Dan l-aħħar ġie f’idejja l-messaġġ mill-isbaħ li Papa Franġisku kiteb fil-50 Jum Dinji tal-Komunikazzjoni soċjali. It-titlu ta’ dan il-messaġġ kien dan: Komunikazzjoni u ħniena: laqgħa li tħalli l-frott. Read more…