Bla kmiem

October 5, 2015 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Kull ħin u kull mument niżżi ħajr lill-Mulej li sejjaħli biex ngħix fil-kunvent. L-għaliex, minkejja t-tlajja’ u l-inżul tagħha bħal kull ħajja oħra, il-ħajja tal-kunvent tabilħaqq tgħallimni bosta ħwejjeġ li għandhom x’jaqsmu mhux biss mal-ħajja personali tiegħi imma wkoll mal-ħajja kollha kemm hi. Read more…

Festa ta’ għarfien u tama għall-ġejjieni aħjar

October 5, 2015 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Jum Paola 2015 kien tassew jum speċjali. Dan seħħ nhar il-Ħadd 13 ta’ Settembru. Għalija din kienet l-ewwel esperjenza minn mindu s-superjuri tiegħi tawni l-ubbidjenza li ngħix f’din il-lokalità fil-Fraternità Franġiskana Kapuċċina. Read more…

Iż-żewġ teżori

October 5, 2015 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap 

Darba persuna irrakuntatli din il-biċċa għerf li, wara lejl ta’ ħidma bla heda fl-isptar, tgħidx kemm niżlitli għasel! Ħa naqsamha magħkom l-għaliex inħossni ċert li se tagħmlilkom il-ġid bħalma għamlet lili!

Immaġinak tkun rieqed raqda babaw! U f’dik ir-raqda ħelwa ħelwa ifettillek toħlom li tkun qed tiftaħ teżor mill-isbaħ. Ara ftit b’liema attenzjoni u għaqal tiftħu dan it-teżor eħ! Imma x’jiġrilek? Jiġrilek li meta tqum tintebaħ li mhux teżor wieħed tkun fil-fatt qed tiftaħ. Imma żewġ teżori!… Għajnejk! Read more…

At the service of the common good

October 5, 2015 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

Pope Francis’ address to the 70th Session of the United Nations General Assembly in New York, which took place on September 25, is replete with insights as to how this most distinguished international institution can still be an effective instrument for peace, solidarity and justice among all the world’s nations. Read more…

Wara kull applaws

October 3, 2015 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Id-diskors li għamel Papa Franġisku f’Seduta Aġġunta fil-Kungress Amerikan, nhar l-24 ta’ Settembru li għadda, irċieva għadd kbir ta’ applawsi.

Fl-ewwel applaws il-Papa stieden lill-politiċi biex jiddefendu u jippreservaw id-dinjità taċ-ċittadini ħuthom. L-għan aħħari tal-politika huwa t-tfittxija impenjattiva għall-ġid komuni. Bħala politiku qed niddefendi biżżejjed lill-vunerabbli tas-soċjetà? Nipproponi u nappoġja liġijiet li jgħinuna ngħixu ta’ aħwa? Liġijiet li jressquna aktar lejn Alla? It-tieni applaws jafferma l-importanza tad-djalogu. Bħala politiku, ċittadin u Nisrani\ja qed infittex li niddjaloga ma’ kulħadd? It-tielet applaws huwa apprezzament tal-libertà. Il-Papa qal li l-libertà vera twassal “għall-imħabba tal-ġid komuni u għall-koperazzjoni fi spirtu ta’ sussidjarjetà u solidarjetà”. Kemm il-libertà tagħna qiegħdha tipproteġina mill-vjolenza? Anki dik magħmula f’isem ir-reliġjon, ideoloġija jew sistema ekonomika? Il-libertà qiegħdha tħaddan il-libertà intellettwali u individwali? Ir-raba applaws jiftħilna għajnejna minn “riduzzjoni simpliċistika li tara biss it-tajjeb jew il-ħażin; jew it-tajbin u l-ħżiena”. Kemm qed naħdmu biex infejqu l-polarizzazzjoni bejna u bejn l-oħrajn? Read more…

Flimkien Ottubru 2015

October 1, 2015 Leave a comment

Categories: Aħbarijiet, Riċensjoni

The  culture of care

September 30, 2015 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

Pope Francis’ address to a Joint Session of the United States Congress at the Capitol in Washington, D.C. delivered on September 24, during his apostolic visit to Cuba and US, is full of significance. The more I read it the more I deem to consider it is an excellent catechesis of what it means to care. Thus, it powerfully promotes the culture of care. Read more…