Iċ-ċpar

August 26, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Milhux xi ħadd bgħattli ritratt mill-isbaħ tal-kunvent tagħna l-Kapuċċini tal-Kalkara. Aktar ma ħarist lejh aktar issaħħart fuq dan l-imbierek ritratt! Il-mod kif inhu mittieħed juri l-Knisja tagħna ta’ Santa Liberata flimkien mal-kampnar ħelu tagħha li qiegħdin jgħumu fiċ-ċpar. Read more…

Kamarti …

August 25, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kelli laqgħa fil-kunvent fejn bdejt l-avventura jew il-ħolma li l-Mulej tani, bi grazzja u mhux l-għaliex jistħoqqli, li ngħix. Ħolma li issa tlaħħmet f’ħajti l-għaliex sirt Patri Franġiskan Kapuċċin. Is-sħab ma baqax sħab. Sar stil ta’ ħajja. Rejaltà.

Dħalt fil-kunvent pittoresk tagħna l-Kapuċċini tal-Kalkara. Għat-8.30 ta’ filgħodu. Diġà l-mawra tiegħi lejn il-kunvent issaqqet mill-grazzja tal-karità. Wieħed mill-Patrijiet żgħażagħ tagħna tani lift sal-kunvent. Kemm apprezzajt! Read more…

Il-ħsejjes

August 24, 2016 Leave a comment

The Three words

August 23, 2016 1 comment

Fr Mario Attard OFM Cap

The 31st World Youth Day that took place in Krakow from 26 to 31 July was an outstanding celebration of hope, mercy and compassion for young people particularly at a time when our shattering world is experiencing such a deep suffering as well as terrible cruelty. Three powerful messages from Pope Francis which the now empty fields of Campus Misericordia and Blonia Park certainly reverbate to all those who visit or simply think about them can be encapsulated into the following three phrases: (1) the exhortation to dream big; (2) not to be afraid to embark on risks; and (3) to get up off one’s comfortable sofa and leave a mark on life. Read more…

On littleness

August 21, 2016 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

In a world which exalts the powerful and the machos in many ways being little is senseless. In fact, for the arrogant it is sheer folly! Yet, for those who really want to be great they have to be little.

This is what I gather from Pope Francis’ homily on the occasion of his visit marking the 1050thanniversary of the ‘Baptism of Poland’ in a Mass which he celebrated at the Jasna Gora Monastery in Czestochowa on Thursday 28 July 2016. The Pope’s incisive words vividly reminded me of Jesus’ joyous exclamation as recorded by the evangelist Matthew. “I thank thee, Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hidden these things from the wise and understanding and revealed them to babes; yea, Father, for such was thy gracious will” (Matt 11:25-26). Read more…

Il-Knisja Kattolika, iż-żwieġ u relazzjonijiet oħra

August 20, 2016 Leave a comment

Dr Nadia Delicata – Lecturer tat-Teoloġija Morali fil-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta

(Din il-kitba kienet publikata fil-gazzetta “Il-Mument” 19-4-2015)

Il-Knisja Kattolika tara r-relazzjoni bejn mara u raġel bħala essenzjali, u allura naturali, għall-bniedem. Dan mhux biss fuq livell sesswali, fejn ir-relazzjoni bejn mara u raġel tnissel ġenerazzjonijiet ġodda. Imma anke għax ir-relazzjonijiet tagħna jagħtuna identità. L-adult jiżviluppa permezz ta’ relazzjonijiet ta’ kollaborazzjoni, ħbiberija u mħabba, waqt li t-tarbija għandha bżonn kura fiżika u ħafna għożża biex tikber u timmatura. Għalhekk l-importanza tal-familja, fejn l-omm u l-missier jieħdu ħsieb u jħobbu lil xulxin għall-iżvilupp intimu u personali tagħhom, waqt li jgħożżu lil uliedhom u jkunu ta’ eżempju għalihom biex dawn isiru cittadini tajba. Read more…

Iġbidlu r-riedni!

August 20, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Iż-żwiemel sbieħ! Jogħġbuni! Annimali intelliġenti u sensittivi ħafna. Mela biex issuqhom trid għerf kbir!

Dan narah mill-ġerrejja bravi tagħna li għandna l-Marsa. Nibqa’ mistgħaġeb bil-mod kif issuqhom. L-aktar kif iqassmulhom it-tiġrija! Ma jistax ikun li jkollok żiemel f’idejk u titfgħu għal hemm mill-bidu. Jiġifieri tibda’ tisprintjah mill-bidu. Lanqas jekk ikun żiemel li jibda’. Li malli titlaq il-karozza tat-tluq arah mill-ewwel imurlek quddiem mar-rails. Iż-żiemel trid tibża’ għalih. Ħalli meta titolbu jaqla’, u jaqla’ minn fejn ikun, ikun jista’ jaqla’ u jagħtik il-gost tar-rebħa. Jekk dan il-kontroll ma jseħħx jew iż-żiemel jingħalaq wara l-bhejjem l-oħra. Inkella ma jkunx jiflaħ jiġri kemm għandu jiġri u miskin jeqleb. Għalhekk, ġerrej tajjeb irid joqgħod b’seba’ mitt għajn biex liż-żiemel tiegħu jikkontrollah fejn għandu jikkontrollah ħalli jasal fuq il-ġister tat-trijonf! Read more…