Il-ġrajjiet li qed iseħħu huma sejħa urġenti għall-indiema.

February 23, 2015 Leave a comment

Il-ġrajjiet tal-qtil tal-insara b’mod barbaru, “sempliċiment għax huma nsara”, bħal dak li ġara fil-Libja  lill-insara Kopti tal-Eġittu, jfakkar fi kliem Ġesù meta staqsewh dwar il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji:

“Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu bħalhom. [Lq 13 :3]

Ara din l-intervista qasira ma’ Fr Bishoy Andrawes, Qassis Kopt [20 Frar 2015].  Wara napprezzaw il-kummenti tieghek … Read more…

Categories: Ġenerali

The Miracle Worker

February 23, 2015 Leave a comment

L-imħabba lejn it-tfal tista’ tieħu forom differenti.  Ġrajja drammatika bażata fuq l-awtobiografija ta’ Helen Keller, The Story of my Life.   Film mimli mumenti ta’ tensjoni u emozjoni li juri lil Helen, tifla għamja u truxa fil-kuntest tal-imħabba li kellhom lejha l-familjari tagħha f’kuntrast ma’ dik tal-edukatriċi, Annie Sullivan.  Il-film li għandu messaġġ qawwi, anke għas-soċjetà ta’ żmienna li bħal donnu mhux dejjem tifhem li biex tħobb tassew trid tkun kapaċi wkoll taħsel għajnejk bid-dmugħ.

Wara li tkun rajt il-film, napprezzaw il-kummenti tieghek.  https://laikosorg.wordpress.com/laikos-cine-forum/

Categories: Ġenerali

Lectio Divina għall-Ewwel Ħadd tar-Randan

February 23, 2015 Leave a comment

Lectio Divina minn Fr Martin Micallef OFM Cap dwar l-Evanġelju tal-Ewwel Ħadd tar-Randan, Sena B. [Mk 1:12-15] Saret fil-Knisja tal-Kappuċċini, Floriana, il-Ħamis, 19 ta’ Frar 2015. Il-filmat sar b’inizjattiva tas-Segretarjat għall-Lajċi. Produzzjoni mill-Media Centre, Malta.   –   Wara li tkun smajt u rriflettejt u tlabt dwar dak li qal Fr Martin, napprezzaw jekk taqsam magħna il-Kummenti tiegħek Read more…

Categories: Ġenerali

Il-Milied magħna: L-Imanuel, Alla magħna

December 6, 2014 6 comments

Riflessjoni għall-Avvent minn Paul Xuereb

Żgur li ma ddumx ma tinduna li l-Milied fil-qrib!  Biżżejjed tilmaħ it-tiżjien u tinnota l-attivita’ aċċelerata minn negozji.

Lili, l-aktar ħaġa li tolqotni f’dan iż-żmien hi l-imħabba ta’ Dak li jħobbna hekk kif aħna. Anzi, Dak li hu l-uniku wieħed li jħobbna hekk. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex l-imħabba tagħna l-bnedmin hi limitata – jiena inħobbok sakemm ma tmeriniex, sakemm ma tippruvax twaqqani għaċ-ċajt, sakemm .. Imma Hu le. Iħobbni dejjem. Ukoll meta jien niddeċiedi nagħmel ta’ rasi. Ukoll meta jiena naħseb li mhux qed jagħti każi. Read more…

Categories: Ġenerali

Kuntatt mal-Monasteru San Pietru fl-Imdina.

October 13, 2014 Leave a comment

Syntagma32Kitba ta’ Joe Flask

Is-Sorijiet Benedittini tal-Klawsura tal-Monasteru San Pietru-Mdina, bħal kull Monasteru ieħor klawstrali, ftit ikollhom kuntatt ma’ barra, u kienu ilhom jaħsbu dwar il-mod kif setgħu jaqsmu mas-soċjeta’ Maltija, tagħrif fuq il-Monasteru li tnieda fil-bidu tas-seklu XV, il-ħajja Monastika Benedittina u dak kollu marbut mad-Dinja Benedittina f’Malta u Barra. Għalhekk f’Jannar 2007 kienet pubblikata l-ewwel ħarġa ta’ SYNTAGMA, kelma ġejja mill-Grieg li fid-dokumenti antiki kienet nota fin-noti li kienet tispjega aħjar u iktar fid-dettal fuq dak li jkun inkiteb u lki qed jingħata tagħrif dwaru. Read more…

Categories: Ġenerali

Xi kwalifiki jrid ikollok biex issir Isqof?

August 31, 2014 3 comments

PC

Minn Joe Farrugia

Xi jiem ilu ltaqjt ma’ wieħed żagħżugħ, ħabib tiegħi li għadu kif spiċca l-università u bħalissa għaddej minn interview għall-oħra biex isib post fejn jaħdem.  Qalli, “L-ewwel jitolbuk il-lista tal-kwalifiki li għandek u wara jistaqsuk dwar l-esperjenza tiegħek f’dak ix-xogħol.”  Min jaf, f’dawn il-jiem, kemm hemm żgħażagħ oħra bħalu.  Għax illum dik il-kultura, kważi kollox sar jiddepdi mill-kwalifiki u l-esperjenza li jkollok. Read more…

Categories: Ġenerali

Il-Vaganzi Tagħna u l-Fika tal-Iżvediżi

August 16, 2014 Leave a comment

Minn Joe Farrugia

Is-Sibt, 16 ta’ Awwissu 2014:  Għadni kif qrajt b’interess, kitba fil-Gaurdian tallum dwar dak li l-Iżvediżi jsejħulha “fika”.  Il-kelma hija użata kemm bħala verb kif ukoll bħala nom u tirreferi għall-waqfa mix-xogħol għall-mistrieħ.  Imma aktar minn hekk hija waqfa li joħduha flimkien, waqfa sinkronizzata tal-ħaddiema kollha f’daqqa.  L-artiklu jsemmi kif Terry Hartig, li huwa psikologu u riċerkatur fil-qasam tas-saħħa tkellem dwar il-ħtieġa li l-mistrieħ tagħna, breaks jew vaganzi, noħduhom flimkien għaliex hekk iservu ta’ restawr kollettiv – collective restoration. Read more…

Categories: Ġenerali