Predikatur għalliem

April 24, 2015 Leave a comment

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Illum donnok tibża’ issemmi l-kelma omelija. Aħseb u ara l-kelma predikatur! Uħud, forsi għal raġunijiet validi wkoll, ma jifilħux jisimgħu prietki ! Aħseb u ara prietki fit-tul! Madankollu anki illum, fejn ħajjitna saret suq ħa mmorru, għadek issib nies li jgħidulek: “Meta jipprietka t-tali ma nkunx nixtiequ jispiċċa. Kemm jipprietka bis-sens!”

Anki fil-Kristjaneżmu tal-ewwel sekli seħħet l-istess ħaġa. Kien hemm predikatur li kien iħollok b’dak li jgħid. Kellu ċerta teknika u anki spiritu kif l-affarijiet jesprimihom fil-prietki tiegħu. U dan ix-xi ħadd m’hu ħadd għajr l-għaref u duttur tal-Knisja Santu Wistin, l-Isqof ta’ Ippona. Read more…

L-isfidi u l-mezzi biex Kristu jiġi mħabbar

April 23, 2015 Leave a comment

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

It-twissija ta’ San Pawl hija ċara kristall: “Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju” (1 Kor 9:16). Li wieħed jevanġelizza huwa dmir sagrosant li ħadd ma jista’ jaħrab minnu. L-istess sejħa u ħajja Nisranija titlob dan b’qawwa kbira minna. Saħansitra, fir-rit tal-magħmudija stess, fil-parti imsejħa effatah, jiġifieri infetaħ, it-tarbija jitberkulha l-widnejn biex tisma’ l-Kelma ta’ Alla u fommha biex ixxandarha. Read more…

Imħabba sal-aħħar!

April 22, 2015 Leave a comment

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Il-ħajja ma tifimhiex. Ċertu atti ma tifhimx għalfejn isiru. Għaliex kieku tgħid li meta jitwettqu dak li jkun se jdaħħal xi ħaġa fil-but, tagħlaq għajn waħda u, bi tqanżiħa, tgħid, “tifimha!”

Imma li taħsad il-ħajja tan-nies, hekk kiesaħ u biered, u l-aktar jekk ikunu żgħażagħ fl-aqwa tagħhom, b’futur lest quddiemhom, fuq ix-xwiek biex iħaddanhom miegħu, allura l-att tassew isir assurd. Bla sens. Tal-blieħ! Read more…

Wiċċ imqarras

April 21, 2015 Leave a comment

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Il-wiċċ. Il-mera tal-qalb. Il-faċċata tal-qalb. Id-duħħan li jgħidilna li warajh hemm in-nar. Il-pinnur li jurina x’riħ hu illum.

Uċuħ hawn bil-bosta. Ibda’ mill-forma. Hawn min wiċċu tond. Donnu rota. Ta’ oħrajn kwadru. Ta’ uħud imfaqqa’. U ta oħrajn wħud imdaħħal ‘il ġewwa. Issib uċuħ imbaċċin. Oħrajn mgħaddma u mimlijin. Imbagħad imħaffrin. Inkella dawk lixxi u sbieħ. Għalkemm dawn iqumu l-flus! Staqsi naqra min jilbishom ħa jgħidlek? Imbagħad hemm l-imħattba jew mimlija tilja ponot. L-istess. Staqsi min iġorrhom ħa jgħidlek jew tgħidlek xi tħoss! Read more…

X’mediċina dik!

April 19, 2015 Leave a comment

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Dan l-aħħar il-batterija xegħlet l-oranġo. Kien sinjal li l-Patri, bħalek mela, kellu bżonn jistrieħ! U hekk għamilt sieħbi! L-għaliex mill-ewwel irrankajtlu għal ġol-friex! Fejn taf kemm kelli bżonn!

U rqadt. Irqadt fil-paċi. Fis-skiet. Fi trankwillità kbira! Ħassejtni qisni l-mowbajl li jiċċarġja fuq iċ-ċarġer. Inkella l-kompjuter li, wara sagħtejn jaħdem fuq il-batterija, kellu bżonn jiċċarjġa ħalli jissokta b’xogħlu. Ħbieb tiegħi, ilkoll kemm aħna għandna bżonn niċċarġjaw ruħna. U, minħabba l-ammont ta’ xogħol u r-responsabbiltajiet kbar li rridu nerfgħu fuq spallejna, bilfors li l-kompjuter ta’ ġisimna u ta’ moħħna irridu ngħallmuhom jistrieħu. U nħalluhom jorqdu kemm għandhom bżonn! Mela mhux ħa nitfgħululhom limitu sakemm jorqdu! Read more…

Il-ħarsien tal-ambjent dmirna wkoll!

April 17, 2015 Leave a comment

Minn Patri Mario Attard OFM Cap

Wara li sar ir-referendum dwar il-kaċċa fir-rebbiegħa huwa għaqli u f’waqtu li wieħed ifakkar mill-ġdid fl-obbligu li kull persuna, u b’mod speċjali aħna l-Insara, għandna li nħarsu l-ambjent ta’ madwarna. Ħu, ngħidu aħna, il-kwistjoni tal-bdil tal-klima. Read more…

Meta nara lilek nieħu r-ruħ!

April 15, 2015 Leave a comment

Minn Patri Mario Attard OFM Cap 

Kull sala tal-Isptar hija storja fiha nnifisha! Ġrajja li għandha bidu i\da mhux tmiem. Għaliex anki meta l-persuna tmut għal din il-ħajja l-fidi Nisranija tagħna tgħidilna li l-persuna tgħix għal dejjem.

Meta nżur is-sala tad-Dialysis persuna, li soltu tkun kwieta u ma tkellem lil ħadd meta tkun qiegħdha mqabbda mal-magna tad-Dialysis, tħobb tgħidli: “Meta nara lilek nieħu r-ruħ!” Darba minnhom fettilli nistaqsiha l-għaliex. U l-persuna, bit-tbissima fuq wiċċha, qaltli: “Għax Patri int dawl fid-dlam!” Read more…