LIVE-IN li ħalla l-frott

May 27, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Jeżiżtu esperjenzi fil-ħajja li ma tagħmilhomx darba biex tgħid tkun għamilthom. Iżda tagħżel li tagħmilhom l-għaliex ikunu, minnhom infushom, pożittivi. Huma esperjenzi li bihom tintebaħ li fil-ħajja hawn frott li jikber bil-bosta. Tant li dan il-frott ikun iddestinat li jibqa’!

Esperjenza ta’ din ix-xorta kienet Live-in li għalaq is-Sena Akkademika 2015-2016 mnedija mill-Istitut Agostinjan. Dan il-Live-in sar fid-Dar tal-irtiri, id-De La Salle Centre, fil-Mellieħa bejn id-29 ta’ April u l-1 ta’ Mejju 2016. Minħabba l-impenji li għandi fl-Isptar stajt nattendi biss mis-Sibt 30 t’April sal-Ħadd l-1 ta’ Mejju. Kienu hemm mas-26 persuna li ħadu sehem f’dan il-Live-in. Read more…

Chesterton conference in Malta

May 26, 2016 2 comments

Chesterton _Conference

The Chesterton Institute for Faith & Culture at Seton Hall University, USA in collaboration with Life Network Foundation (Malta),  is organising the 3rd Chesterton conference in Malta. This time the subject will be on eugenics. Read more…

Categories: Ġenerali

Waqt li … 

May 26, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Minn barra li nħobb insejħilha minn qalbi, għaliex tassew inħobbha, il-Ktieb tal-kotba, il-Bibbja nħobb ukoll inqisha bħala l-Ktieb tas-Sorpriżi. U veru tafux! Għaliex aktar mal-Mulej iniżżilni fiha aktar niskopri dawn is-sorpriżi li jimlewni b’ferħ u fejqan kbir!

Mela isimgħu b’din is-sorpriża. U araw intom jekk tagħmilx tabiħaqq sens! Dan l-aħħar kont qed nisma’ lezzjoni mill-isbaħ fuq is-silta meħuda minn Mattew 28:16-20. Il-kelliem, espert fil-materja, qal xi ħaġa li fetħitli jew aħjar ikkonfermatli orizzont kbir f’ħajti. Read more…

Itfa’ il-bombi!

May 25, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

 X’inti tgħid Patri? Min jisimgħek bil-bombi? Mela trid li tiċċappas mal-ġustizzja tal-bniedem? Għaliex qed titħaddet fuq il-bombi? Din hija kelma li żgur li ma rridux nisimgħu! L-aktar illum fejn issa għamlu bomba hawn! Imbagħad bomba hemm!

U lanqas jien ħbieb ma nieħu gost nismagħha. Aħseb u ara ngħidha. Imma illum ħassejt li kelli ngħidha! Ħassejt li kelli noqgħod bilqiegħdha u nitħaddet dwarha. U se ngħidilkom l-għaliex. Read more…

Gideb u disfatti!

May 24, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

“U mur ara! Gidba għall-bżonn m’hiex dnub! Mhux white lie?” Veru! Mitt darba u elf! Imma dejjem lie jew gidba tibqa’. Mhux hekk?

Il-gidba velenuża l-għaliex tnaqqar il-fiduċja. Mela qabel kont nafdak l-għaliex ngħidlek kollox. Sal-inqas għomma li kien ikolli fuq l-istonku. U kont nafdak l-għaliex fik kont nara ħabib u ħabiba. Kont inqisek b’waħda u b’wieħed mill-familja stess. Imma mbagħad qbattek tigdibli. U weġġajt. L-għaliex li kieku kien ċikku l-poplu kont ngħid: “U ija! Ħallieha! Tgħaddi mal-oħrajn! Imma proprju int li kont taf b’kull xagħra u sufa li għandi?” Read more…

A conscience-provoking visit

May 23, 2016 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

Pope Francis’ visit to the Greek Island of Lesbos on Saturday 16 April has been marked both by sadness and hope.

On his way to Lesbos from Rome the Holy Father observed that this apostolic journey was one characterised by sadness. To thejounalists during the flight he said:

“This is a journey marked by sadness, this is important. It is a sad journey. We go to meet the greatest humanitarian catastrophe since the Second World War. Let’s go – and we’ll see – so many people suffering, not knowing where to go, who had to flee. And we’re going to a graveyard: the sea. So many people there drowned. I say this not to sour, not bitter, but because even your, today’s, work can convey to you the state of mind with which I make this trip”. Read more…

May 22, 2016 Leave a comment

Categories: Ġenerali