Dulur u orrur tal-Papa għal dak li seħħ illum fi Franza

July 26, 2016 Leave a comment

Capture

Mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Dulur u orrur tal-Papa għal dak li seħħ illum fi Franza – saċerdot maqtul fi knisja. Dulur u orrur tal-Papa għal dak li seħħ illum fi Franza meta żewġ irġiel armati bi skieken ħanxru għonq saċerdot anzjan u ferew ieħor fi knisja fin-Normandija. Padre Federico Lombardi, direttur tas-Sala Stampa qal li din l-aħbar terribbli tiżdied sfortunatament ma’ sensiela ta’ vjolenza li f’dawn il-jiem qed taħsadna ta’ kuljum.

Il-Papa jinsab infurmat bil-ġrajjiet u huwa jikkundanna b’mod l-aktar radikali ta’ kull forma ta’ mibgħeda u jwiegħed it-talb għall-persuni milquta. Maħsudin b’mod partikolari għaliex din il-vjolenza orribbli seħħet fi knisja, post qaddis li fih titħabbar l-imħabba t’Alla. Il-Papa jinsab qrib il-Knisja fi Franza, l-Arċidjoċesi ta’ Rouen, il-komunità milquta u l-poplu Franċiż.

Min-naħa tiegħu, il-kardinal Jean-Louis Tauran, president tal-Kunsill Pontifiċju għad-Djalogu Interreliġjuż, wera l-parteċipazzjoni tiegħu mal-prova kbira li l-komunità kattolika ta’ Franza qed tgħix illum u esprima l-komunjoni spiritwali u s-solidarjetà tiegħu fit-tama.

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

L-Arċisqof iħabbar id-deċizjoni li titwaqqaf ‘Dar il-Ħniena’

July 26, 2016 Leave a comment

Mill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija
L-Arċisqof Charles J. Scicluna ħabbar li ser tibda l-ħidma meħtieġa biex jiġi identifikat post għal ‘Dar il-Ħniena’ – residenza ġdida li toffri servizzi aġġornati ta’ kura paljattiva għal persuni b’mard terminali. Spjega li l-ħsieb hu li dan is-servizz jiġi offrut minn Fondazzjoni rreġistrata b’kollaborazzjoni ma’ entitajiet oħra li jaħdmu f’dan il-qasam. L-Arċisqof qal li din id-Dar ser tkun risposta konkreta li l-Knisja f’Malta ser toffri għal min qiegħed jibża’ mill-mewt bla dinjità minħabba t-tbatija li jġib miegħu l-mard terminali. Read more…

Categories: Aħbarijiet, Ġenerali

“Le” għat-terroriżmu, imma “iva” għall-abort.

July 26, 2016 Leave a comment

Ftit Ħsibijiet ta’ Joe Farrugia

CaptureGħadni kif qrajt l-aħħar aħbar mill-Ġappun.  “Jidħol b’sikkina f’ċentru tal-persuni b’diżabilità u joqtol 19”.  Ma nafx jekk sakemm inlesti dil-kitba qasira jitfaċċawx traġedji oħra aktar riċenti li jnessuna din.  Attakk terroristiku premeditat u organizzat?  Ġenn ta’ mument minn bniedem b’moħħu marid?  Traġedji bħal din illum saru parti mill-bullettini tal-aħbarijiet ta’ kuljum,  kemmxejn ma nibqħux sorpriżi jekk tgħaddi ġurnata u ma nisemghu b’xejn ġdid.  U l-ewwel domanda li tqum spiss tkun jekk dak jew dik li wettqu l-attakk kienux waħedhom inkella kienx hemm warajhom xi grupp infami. Read more…

Categories: Ġenerali

DISCERN calls for Telephone Interviewers

July 24, 2016 Leave a comment

discern-advertDISCERN, the Institute for Research on the Signs of the Times is looking for motivated and friendly people to interview by telephone members of the general public. Applicants must be fluent in Maltese and English, with good communications skills. Work will be project-based, and ideal for anyone looking for flexible hours or temporary work, including students.

Applicants may be required to sit for an interview.  Interested persons should send a detailed CV by email to discern@maltadiocese.org or apply in writing to:
The Executive Director, DISCERN, 5 Lion Street, Floriana FRN 1514.
Applications will be treated in strict confidence.

Categories: Ġenerali

Kunu kuraġġjużi bħal Madre Tereża

July 24, 2016 Leave a comment

Il-Papa Franġisku liż-żgħażagħ: “Kunu bennejja ta’ pontijiet biex tfarrku l-loġika tal-firda. Tħallux lil min jisirqilkom il-futur”

Biżżejjed ir-riferiment ta’ Madre Tereża ta’ Calcutta għall-kapitlu 25 ta’ Mattew, “il-foqra huma dawk mhux maħbuba, mhux mixtieqa… għad isir ħaqq minna fuq l-imħabba, u l-fqir hu Ġesù”, biex nifhmu r-rabta qawwija bejn ir-reliġjuża Albaniża u l-Papa li f’San Pietru sa jipproklamaha qaddisa fl-4 ta’ Settembru li ġej. Hekk Franġisku kiteb id-Daħla – li qed nippubblikaw minn qabel – għall-ktieb “Inħobbu lil min mhux maħbub”, li fih l-Editriċi Missjunarja Taljana ġabret żewġ interventi inediti li kienet għamlet Madre Tereża fl-1973, f’Milan, meta ltaqgħet maż-żgħażagħ u r-reliġjużi. Fit-test, iffirmat fit-13 ta’ Lulju, Franġisku jdur fuq iż-żgħażagħ li se jara l-ġimgħa d-dieħla fil-Jum Dinji taż-Żgħażagħ fi Krakovja: “Kunu bennejja ta’ pontijiet biex tfarrku l-loġika tal-firda, tar-rifjut, tal-biża’ minn xulxin, kunu għas-servizz tal-foqra…”. Fil-ktieb Madre Tereża tgħid hekk: “L-agħar marda mhix il-ġdiem jew it-tuberkolożi, imma s-solitudni… Din hi l-kawża ta’ tant tħarbit, firda u gwerra li qed jifnuna llum”. Read more…

Bniedem profetiku

July 24, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Kien nhar il-Ġimgħa 21 ta’ Ġunju tal-1963, sewwasew 53 sena ilu, meta l-Ispirtu s-Santu, permezz tal-Kardinali eletturi, għażel lil Giovanni Battista Montini biex ikun il-262 Papa tal-Knisja Kattolika, il-Vigarju ta’ Kristu u s-Suċċessur ta’ San Pietru. Il-Knisja u l-istorja jafuh bħala l-Beatu Pawlu VI. Read more…

Riċensjoni: Madre Ġemma Camilleri. Missjoni mill-kamra tas-sodda

July 24, 2016 Leave a comment

Riċensjoni

Joseph Bezzina, Madre Ġemma Camilleri. Missjoni mill-kamra tas-sodda. 1889-1973, Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù, Għawdex 2016, 200 pp. + 87 illustrazzjoni.

Qoxra-Ktieb-Madre-GemmaIl-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù qed ixxandar għall-ewwel darba fi ktieb il-bijografija ta’ waħda minn uliedha li għexet ħajja qaddisa u wettqet missjoni kbira minn fuq is-sodda tal-mard tagħha. Madre Ġemma Camilleri, min-Nadur, li għexet bejn l-1889 u l-1973, għadha fuq fomm ta’ bosta li diġà f’ħajjitha qisuha bħala qaddisa, fosthom ħutha s-sorijiet u dawk li kienu jfittxuha għall-pariri spiritwali. Read more…

Categories: Riċensjoni, Ġenerali