The wise investor

December 3, 2016 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

The gospel of Wednesday, 16 November, of the Thirty-third Week in Ordinary time, spoke about investing well. In the Gospel taken from Luke 19:11-28 Jesus recounts the parable about the use of what God has given us. The moral of the parable is crystal clear: the more we invest the more we gain. On the other hand, the less we invest the more we loose what we were given to invest!

On that unforgettible Wednesday morning, precisely at 8.46 am, the Franciscan Capuchin Friars, the Maltese Church and society have lost one of their most great people, Fr Joe Saliba OFM Cap. I had the joy of knowing Fr Joe for, practically, 23 years. Moreover I had the privilege of working with him at Mater Dei Hospital as one of my fellow hospital Chaplains for more than three years. Read more…

Dik\dak biss isemmuli!

December 2, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Fil-ħajja kulħadd ikollu t-tlajja’ u l-inżul tiegħu. Kulħadd jiżbalja. L-għaliex kulħadd, hu min hu u hi min hi, jibqa’ u tibqa’ bniedem. Bniedma. Mela ejja ma nkabbarx id-difetti jew l-iżbalji ta’ ħaddieħor jekk ma rridx li l-Mulej, ta’ Alla ġust li hu, malajr jippermetti li d-difett tiegħi, li jien nikkunsidrah b’tibna, malajr jaf iġibu jidher muntanja! Read more…

Ġlieda sal-aħħar!

December 1, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Fil-ħajja l-Mulej ġieli ilaqqgħek ma’ persuni li, aktar ma jgħaddi ż-żmien minn mindu tkun iltqajt jew għext magħhom, aktar tiżżih ħajr għalihom. Mhux l-għaliex ma timmisjhomx tafux! L-aktar jekk ikunu telqu qablek u qabli “bis-sinjal tal-fidi li jkunu ħadu fil-magħmudija u issa qiegħdin jistrieħu fir-rabta tas-sliem!” Dawn kienu u jibqgħu nies speċjali. U tant mhux tas-soltu li, l-kelma fuqhom li imqar tittanta tfissirhom, proprju tinħall bħas-silġ. Tisfuma fix-xejn. L-għaliex qatt ma jseħħilha iġġibha żewġ biex tabilħaqq tiddeskriviehom! Read more…

Dawk frażijiet!

November 30, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar wieħed għaref sewwa, fl-ilsien Latin, u mdaħħal fiż-żmien, bgħattli sensiela ta’ frażijiet. L-ilsien Latin minn dejjem affaxxinani. Mhux l-għaliex xammarli mnnieħri tafux. Iżda l-għaliex huwa ilsien strutturat u, fl-istess ħin, melodjuż. Mela poetiku!

Dan il-ħabib bgħattli xi frażijiet li tassew ġagħluni nirrifletti. L-ewwel waħda tittratta s-Salm 14: vers 1. Inspiens in corde suo dicit ‘non est Deus’. Jiġifieri “Jgħid l-iblah f’qalbu: ‘M’hemmx Alla!’” Din il-frażi ġagħlitni nitbissem! Seħħilha tfakkarni f’xi ħaġa li kien iħobb jgħidilna s-Superjur tal-Mużew meta konna żgħar. Kien jgħidilna: “Fil-Bibbja hemm miktub li m’hemmx Alla!” Aħna, ta’ tfal li konna, konna nibqgħu mistagħbin. Imbagħad, biex iwasslilna t-tagħlima li fil-ħajja ma rridux la nibilgħu kulma nisimgħu u biex nisimgħu ż-żewġt iqniepen u mhux waħda biss, kien jgħidilna: “Qal l-iblaħ!”. Eh! Issa kollox qed jagħmel sens Sup! Iva ħej! Naqra brejk! Bil-mod! Ma ngħaġlux! Read more…

Martyrdom

November 29, 2016 Leave a comment

Fr Mario Attard OFM Cap

Ours is absolutely an age of martyrs. Many people, especially Christians, are brutally killed for confessing their Christian faith.

In his audience with pilgrims from El Salvador soon after the martyr, Blessed Oscar Romero, was beatified, on October 30 2015, Pope Francis told the faithful present:

“From the very beginning of the life of the Church, Christians have always believed that the blood of martyrs is a seed for Christians, as Tertullian said. Today too, in a dramatic way, the blood of a great number of Christian martyrs continues to be shed on the field of the world, with the certain hope that will bear fruit in a rich harvest of holiness, justice, reconciliation and love of God. But we must remember that one is not born a martyr. Archbishop Romero remarked, ‘We must be willing to die for our faith, even if the Lord does not grant us this honor. … Giving life does not only mean being assassinated; giving life, having the spirit of martyrdom, means offering it in silence, in prayer, in the honest fulfillment of one’s duty; in this silence of everyday life, giving life a little at a time.’” Read more…

Bil-grokkijiet jaħdem!

November 28, 2016 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Darba minnhom kont qed nitħaddet ma’ ħabib li ilni nafu għal dawn l-aħħar snin. Huwa ħabib li mingħandu nitgħallem bil-bosta. Għaliex bilanċjat. U jaħsibha sewwa qabel ifattarha.

Ma nafx kif, bħaċ-ċirasa, dar id-diskors tagħna. F’daqqa waħda staqsejtu: “Allura x’tgħidli għall-Papa Franġisku?” U dan il-ħabib, bis-solita riflessjoni tiegħu, weġibni hekk: “Eh ħabib! Dak bil-grokkijiet jaħdem!” Read more…

Miet bħalma għex: jaqdi!

November 27, 2016 4 comments

Patri Mario Attard OFM Cap
Qiegħed nikteb dawn il-kelmtejn b’qalbi mriegħda. Ma nafx! Forsi jiena wkoll għandi bżonn xi ESG. Il-mewta tiegħu ħasditni għall-aħħar.

Kien għadu kif spiċċa mix-xift ta’ billejl. Patri ħabrieki issemmix. Patri li, l-fissazzjoni tiegħu, kienet waħda: kif se jaqdi! Niżel bħas-soltu jgħinni nqarben fil-quddiesa tas-sitta u nofs ta’ filgħodu f’Mater Dei. Kieku qatt immissja ġurnata li hi ġurnata fit-tqarbin! Dejjem kont narah ħdejja. Jgħinni nqarben. Read more…