Diskussjoni Pubblika: It-Tisħiħ tal-Familja jnaqqas il-Faqar

July 6, 2014 7 comments
Diskussjoni Iklin 1

Ikklikkja fuq ir-ritratt …

Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll. 

  1. Minnu li aktar ma jkollna familji mfarrka aktar jikber il-faqar fil-pajjiż?
  2. Knisja, Stat, NGOs u Poplu – Qegħdin inkunu kuraġġużi biżżejjed biex niddefendu u nsaħħu l-familja?
  3. F’soċjetà li dejjem tinbidel, hemm prinċipji li ma jinbidlux?
  4. Nistgħu naħdmu flimkien għat-tisħiħ tal-familja jekk lanqas biss qed naqblu bejnietna dwar x’inhi l-familja?  U jekk naqblu llum, nistgħu għada jerġa jibdielna?

Jekk jogħġbok ara l-filmat. Wara napprezzaw il-kummenti tiegħek.  Nitolbu biss li dawn isiru b’rispett u ma jkunux indirizzati lejn xi persuni jew gruppi. Grazzi. Read more…

“Qtilt erbgħa minn uliedi”

July 5, 2014 2 comments

Ġrajja ta’ koppja li wettqu abort fuq erbgħa minn uliedhom.  Wara konverżjoni straordinarja, huma kellhom żewġ subien li rabbewhom b’għożża u mħabba kbira, imma  “Kull meta nħares f’wiċċhom niftakar li hemm erbgħa oħra li mhu se nara wiċċhom qatt … ħlief meta mmur hemm, ħdejhom.” Read more…

Categories: Abort, Familja, Ġenerali

Il-boilersuit tal-Mulej

July 5, 2014 1 comment

Sur Editur,

Dan l-aħħar familja viċin ħafna tiegħi tatni rigal tassew sabiħ. Għamlitli ċoqqa ġdida! Rigal li ferraħni tgħidx kemm għaliex iċ-ċoqqa Franġiskana Kapuċċina nħobb nilbisha ħafna. Hija libsa tassew għal qalbi!

Minn żmien għal żmien insib min jikkritikani. Hemm min jikkwotali l-qawl famuż Taljan: L’abito non fa l’monaco, jiġifieri ċ-ċoqqa ma tagħmilx lil Patri! Mid-darba u elf! U allaħares kien hekk għax li kieku kulħadd kien jilbes ċoqqa fuqu u jgħid li hu Patri. Wieħed jista’ jilbes iċ-ċoqqa ta’ Patri biex jisraq jew jaħrab mill-ġustizzja. Allura nista’ ngħid li dan il-proxxmu hu tassew Patri? Minn dan l-aspett min jirraġuna hekk għandu raġun biex ibigħ. Imma, fir-realtà mhuwiex qiegħed jgħid il-verità sħiħa. Read more…

Ashamed of the Gospel?

June 28, 2014 Leave a comment

Robert P. George during the National Catholic Prayer Breakfast, 13 May 2014.

“The days of socially acceptable Christianity are over. The days of comfortable Catholicism are past.  … Powerful forces and currents in our society press us to be ashamed of the Gospel—ashamed of the good, ashamed of our faith’s teachings on the sanctity of human life in all stages and conditions, ashamed of our faith’s teachings on marriage as the conjugal union of husband and wife. ….  The memory of Jesus’s triumphal entry into Jerusalem has faded.  … Friday has come. …  The love affair with Jesus and his Gospel and his Church is over  …” Read more…

Categories: Ġenerali

Hemm anġlu li jismu Nicole

June 25, 2014 Leave a comment

Kitba ta’ Patri Mario Attard OFM Kap

Ix-xogħol tal-Isptar ilaqqagħni ma’ biżibilju ta’ stejjer. Fost dawn illum nixtieq naqsam magħkom dik ta’ Nicole Żahra, tifla ta’ għaxar snin li, nhar is-16 ta’ Lulju ta’ din is-sena marret tiltaqa’ ma’ Kristu Rxoxt. Min hu dan l-anġlu li bħalissa qiegħed fis-sema jitlob għalina lkoll? Read more…

X’qal eżatt il-Papa?

June 18, 2014 10 comments

Sur Editur,

Taħt ħafna aspetti l-Papa Franġisku tassew huma don mill-Mulej għall-umanità. Huwa don l-għaliex ma jiddejjaq xejn juri l-verità. Anki jekk ikun hemm min jitmehżmeż. Bħalma kien hawn min tmehżmeż bl-omelija li għamel nhar it-Tnejn 2 ta’ Ġunju waqt li kien qiegħed iqaddes quddiesa ma’ grupp ta’ koppji li kienu qiegħdin jiċċelebraw il-25 u s-60 anniversarju miż-żwieġ tagħhom.

Read more…

The rhythm of fair play

June 17, 2014 Leave a comment

by Fr Mario Attard OFM Cap

The 20th edition of the Fifa World Cup is in full swing. For the second time in its history, Brazil is playing host to this highly-famed international men’s football tournament.

Thirty-one national teams are taking part in this prestigious-month-long competition, which will reach its climax in the grand final match at the Estádio Jornalista Mário Filho of Maracanã in Rio de Janeiro on July 13.

The catchy official motto of the tournament says much about the idiosyncratic nature of the Brazilian culture: all in one rhythm. Read more…