Il-Milied magħna: L-Imanuel, Alla magħna

December 6, 2014 6 comments

Riflessjoni għall-Avvent minn Paul Xuereb

Żgur li ma ddumx ma tinduna li l-Milied fil-qrib!  Biżżejjed tilmaħ it-tiżjien u tinnota l-attivita’ aċċelerata minn negozji.

Lili, l-aktar ħaġa li tolqotni f’dan iż-żmien hi l-imħabba ta’ Dak li jħobbna hekk kif aħna. Anzi, Dak li hu l-uniku wieħed li jħobbna hekk. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex l-imħabba tagħna l-bnedmin hi limitata – jiena inħobbok sakemm ma tmeriniex, sakemm ma tippruvax twaqqani għaċ-ċajt, sakemm .. Imma Hu le. Iħobbni dejjem. Ukoll meta jien niddeċiedi nagħmel ta’ rasi. Ukoll meta jiena naħseb li mhux qed jagħti każi. Read more…

Categories: Ġenerali

Kuntatt mal-Monasteru San Pietru fl-Imdina.

October 13, 2014 Leave a comment

Syntagma32Kitba ta’ Joe Flask

Is-Sorijiet Benedittini tal-Klawsura tal-Monasteru San Pietru-Mdina, bħal kull Monasteru ieħor klawstrali, ftit ikollhom kuntatt ma’ barra, u kienu ilhom jaħsbu dwar il-mod kif setgħu jaqsmu mas-soċjeta’ Maltija, tagħrif fuq il-Monasteru li tnieda fil-bidu tas-seklu XV, il-ħajja Monastika Benedittina u dak kollu marbut mad-Dinja Benedittina f’Malta u Barra. Għalhekk f’Jannar 2007 kienet pubblikata l-ewwel ħarġa ta’ SYNTAGMA, kelma ġejja mill-Grieg li fid-dokumenti antiki kienet nota fin-noti li kienet tispjega aħjar u iktar fid-dettal fuq dak li jkun inkiteb u lki qed jingħata tagħrif dwaru. Read more…

Categories: Ġenerali

Xi kwalifiki jrid ikollok biex issir Isqof?

August 31, 2014 3 comments

PC

Minn Joe Farrugia

Xi jiem ilu ltaqjt ma’ wieħed żagħżugħ, ħabib tiegħi li għadu kif spiċca l-università u bħalissa għaddej minn interview għall-oħra biex isib post fejn jaħdem.  Qalli, “L-ewwel jitolbuk il-lista tal-kwalifiki li għandek u wara jistaqsuk dwar l-esperjenza tiegħek f’dak ix-xogħol.”  Min jaf, f’dawn il-jiem, kemm hemm żgħażagħ oħra bħalu.  Għax illum dik il-kultura, kważi kollox sar jiddepdi mill-kwalifiki u l-esperjenza li jkollok. Read more…

Categories: Ġenerali

Il-Vaganzi Tagħna u l-Fika tal-Iżvediżi

August 16, 2014 Leave a comment

Minn Joe Farrugia

Is-Sibt, 16 ta’ Awwissu 2014:  Għadni kif qrajt b’interess, kitba fil-Gaurdian tallum dwar dak li l-Iżvediżi jsejħulha “fika”.  Il-kelma hija użata kemm bħala verb kif ukoll bħala nom u tirreferi għall-waqfa mix-xogħol għall-mistrieħ.  Imma aktar minn hekk hija waqfa li joħduha flimkien, waqfa sinkronizzata tal-ħaddiema kollha f’daqqa.  L-artiklu jsemmi kif Terry Hartig, li huwa psikologu u riċerkatur fil-qasam tas-saħħa tkellem dwar il-ħtieġa li l-mistrieħ tagħna, breaks jew vaganzi, noħduhom flimkien għaliex hekk iservu ta’ restawr kollettiv – collective restoration. Read more…

Categories: Ġenerali

Għandna bżonn ta’ Demm Ġdid!

August 1, 2014 3 comments

Omelija tal-Isqof Mario Grech fiż-Żjara tar-Relikwa tad-Demm ta’ San Lawrenz minn Amaseno Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz, Għawdex.  ( Il-Ħadd, 27 ta’ Lulju 2014.)

demm-s-lawrenz

Meta d-demm jitlef is-sustanza tiegħu u jimrad, il-bniedem isir bla saħħa, jintelaq u jieħu bixra ta’ mewt; meta mbagħad ikun hemm trasfużjoni ta’ demm ġdid, il-bniedem jieħu s-saħħa, jikseb enerġija ġdida u jitwieled mill-ġdid.  F’din l-okkażjoni taż-żjara tar-Relikwa tad-Demm ta’ San Lawrenz Martri, filwaqt li napplika dan kollu għall-ħajja tal-Knisja lokali, nitlob lil San Lawrenz jagħtina anki qatra demm minn tiegħu biex iġedded demmna bħala komunità Nisranija. Read more…

Categories: Ġenerali

Huma jiftħu u aħna nagħlqu

July 27, 2014 3 comments

Is-Sibt, 12 ta’ Lulju 2014: Qed niktiblek minn raħal ċjejken ħafna fis-Slovenia fejn ġejt ma’ marti biex ngħaddu ftit jiem ta’ mistrieh għall-arja friska tal-muntanji.  Onestament l-ismijiet ta’ dawn il-postijiet lanqas biss nippronunzjhom ma naf, aħseb u ara kemm naf niktibhom.  Imma għal dak li se ngħid, l-isem mhux daqstant importanti.

Għall-ħabta tas-seba’ ta’ filgħodu nżilna bil-mixi sa ħdejn il-knisja, imma l-bibien kienu kollha magħluqin.  Wieħed minnhom deher li kien ilu sewwa ma jinfetaħ għax sa l-għanqbut kien intiseġ mal-koxox tiegħu. Staqsejt wieħed li nzerta kien għaddej minn hemm, “It’s still too early”, qalli. “Maybe they open later”“But the shops are already open”, għidtlu jiena. “The shops have to sell”, qalli dak bi tbissima, “but the priest can open when he likes.  He’s an old man, and often very tired”.  Tbissimtlu u ħallejtu b’tislima.  Imma ġewwa fija bkejt. Read more…

Categories: Ġenerali

Diskussjoni Pubblika: It-Tisħiħ tal-Familja jnaqqas il-Faqar

July 6, 2014 8 comments
Diskussjoni Iklin 1

Ikklikkja fuq ir-ritratt …

Ħu sehem fid-diskussjoni inti wkoll. 

  1. Minnu li aktar ma jkollna familji mfarrka aktar jikber il-faqar fil-pajjiż?
  2. Knisja, Stat, NGOs u Poplu – Qegħdin inkunu kuraġġużi biżżejjed biex niddefendu u nsaħħu l-familja?
  3. F’soċjetà li dejjem tinbidel, hemm prinċipji li ma jinbidlux?
  4. Nistgħu naħdmu flimkien għat-tisħiħ tal-familja jekk lanqas biss qed naqblu bejnietna dwar x’inhi l-familja?  U jekk naqblu llum, nistgħu għada jerġa jibdielna?

Jekk jogħġbok ara l-filmat. Wara napprezzaw il-kummenti tiegħek.  Nitolbu biss li dawn isiru b’rispett u ma jkunux indirizzati lejn xi persuni jew gruppi. Grazzi. Read more…