Sehemna fil-Bini tas-Soċjetà – Diskussjoni Pubblika

April 18, 2014 Leave a comment

Is-Segretarjat għal-Lajċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta qiegħed jorganizza laqgħa ta’ diskussjoni dwar “Sehemna fil-Bini tas-Soċjetà” kif espress fl-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għar-Randan 2014.

Ser jieħdu sehem f’din id-diskussjoni l-Onorevoli Membri Parlamentari, Carmelo Abela,  David Agius, Charlo Bonnici,u Luciano Busutill flimkien mar-Reverendu Dun Joe Galea Curmi.  Ikun hemm ukoll ħin għal interventi mill-udjenza preżenti.

Il-laqgħa ser issir fil-Katekumenium, Triq il-Knisaj, Mosta, nhar il-Ħamis, 24 ta’ April 2014 bejn is-7.30 u d-9.00 ta’ filgħaxija.

Kulħadd huwa mistieden li jattendi.

 

Categories: Diskussjoni Pubblika

L-Aspetti socjali u ekonomici fl-Evangelii Gaudium

April 17, 2014 Leave a comment

Seminar dwar l-Isfidi tad-Dinja tal-Lum, L-Aspetti soċjali u ekonomici kif imfissra mill-Papa Franġisku fl-Eżortazzjoni Appostolika, Evanġelii Gaudium.  Ara aktar dettalji … http://www.laikos.org/SEG.pdf

Categories: Ġenerali

April 3, 2014 Leave a comment

“Hi l-koppja miżżewġa x-xbieha ta’ Alla: ir-raġel u l-mara”.  Dan huwa kliem il-Papa Franġisku,  “Mhux ir-raġel waħdu, mhux il-mara waħidha, imma t-tnejn li huma flimkien.” (Mill-Udjenza tat-2 ta’ April 2014) Read more…

Categories: Ġenerali

Grupp ġdid ta’ Apoloġetika – NIXTIEQ NISTAQSI.

March 30, 2014 Leave a comment

Laqgħa kull l-ewwel Ħamis tax-xahar fis-sitta ta’ filgħaxija, fil-Kurja tal-Arċisqof
fil-Floriana.

Fr Hector Scerri flimkien mal-Koordinatur tal-laqgħat Joseph Vella-Zarb, qegħdin jistiednu
lin-nies sabiex jipparteċipaw f’diskussjonijiet li għandhom jgħinuhom isibu t-triq tal-verità u
jiċċaraw xi dubji oħrajn li jistgħu jressqu ’l quddiem waqt l-istess laqgħat. L-ewwel laqgħa,
il-Ħamis 3 ta’ April, ser tittratta l-Eżistenza ta’ Alla. Imexxi din id-diskussjoni Fr Mark
Sultana. Il-laqgħa tibda fis-6.00pm, il-Kurja, Floriana, u tintemm madwar is-7.15 pm. Read more…

Categories: Ġenerali

Dan huwa Ġismi. X’kuntrasti!

March 30, 2014 2 comments

Kitba ta’ Anthony Mahoney.

“Dan huwa ġismi, nagħmel li rrid bih”. Hekk għajtet dik il-mara hija u tiddefendi, mingħaliha, d-dritt li kellha fuq ġisimha, fuq dak li kien qed jitrabba fiha bħala parti minnha. “Ġismi huwa tiegħi u jien nagħmel li rrid bih. Ħadd ma jista’ jindaħalli.” Hekk jgħajtu l-leġislaturi, dak li jridu jogħġbu l-poplu; hekk jgħajtu dawk li qed iħaxxnu buthom minn fuq l-innoċenti; hekk jgħajtu dawk ta’ bla kuxjenza. Read more…

Categories: Abort, Ġenerali

Trabi mhux imwielda maħruqa biex isaħħnu sptarijiet

March 29, 2014 16 comments

abortionParlamentari Laburista Ingliż tkellem dwar l-istmerrija tiegħu wara li ħarġu rapport li l-iġsma ta’ eluf ta’ trabi mhux imwielda kienu qegħdin jinħarqu, f’ċerti każi biex isaħħnu sptarijiet. Jim Dobbin, membru parlamentari għal Heywood u Middleton u chairman tal-All Party Parliamentary Group qal: “Il-kliem ma jistax ifisser l-istmerrija li ħassejt meta smajt dwar dan.

Read more…

Categories: Abort, Ġenerali

Ir-Relazzjonijiet mal-Lhud

March 26, 2014 1 comment

Mill-Evangelii Gaudium (par. 247-249).

Fl-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu, Evangelii Gaudium, il-Papa ma jonqosx li jitkellem dwar il-relazzjonijiet tal-Knisja Kattolika mal-poplu Lhudi.  Kif jgħid huwa stess, il-Knisja tħares lejn dawn ir-relazzjonijiet b’mod speċjali għaliex il-Patt ta’ Alla mal-Poplu Lhudi, qatt ma tħassar.

Fir-ritratt il-Papa jidher waqt pranzu li huwa kellu fis-16 ta’ Jannar 2014 ma’ 15-il Mexxej Lhudi mill-Arġentina.

Ara t-test mill-Evanġelli Gaudium, {par. 247 – 249}

Read more…